Distanční výuka v MŠ Revoluční

V naší mateřské škole probíhá distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace LYFLE, její výhodou je to, že rodiče musí vždy potvrdit, když si chtějí úkol přečíst a tím pádem i učitelé mají kontrolu, jak se k výuce připojují. Díky této funkci vědí, že se všechny předškolní děti výuky účastní. V menším rozsahu je poskytována distanční výuku i mladším dětem, to proto, aby byly v kontaktu se svými paní učitelkami.  Obsahem výuky jsou jednoduché návody na činnosti a aktivity včetně motivačního úvodu, jednoduché výtvarné a tvořivé aktivity, grafické listy, pohybové hry, náměty nacvičení, čtení, poslech hudby, písničky, a to spolu s odkazy na  YouTube a vzdělávací portály. Paní učitelky se snaží hlavně o to, aby byly všechny zadávané úkoly praktické a realizovatelné v domácím nebo přírodním prostředí, s důrazem na samostatnou práci, procvičování praktických znalostí a dovedností. Na úkolech pracují rodiče s dětmi v jimi zvoleném čase a vlastním tempem. Rodiče, kteří chtějí pracovat s dětmi nad rámec společné výuky, můžou využívat další metodické a didaktické materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách.

Zcela individuálně a diferencovaně probíhá distanční výuka u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito dětmi a jejich rodiči jsou v úzkém telefonickém a e-mailovém kontaktu asistentky pedagoga, které poskytují těmto dětem pedagogickou podporu podle druhu jejich postižení.

Všechny děti společně s rodiči realizované činnosti a aktivity dokumentují formou portfolia nebo posílají na třídní e-mailové adresy fotografie a videonahrávky.

Náměty a odkazy na práci s přeškolním dítětem s podporou dospělého:

Priklady-nabidky-cinnosti-na-doma

Mandaly

logické-myšlení-a-početní-vztahy

Matematika-hrave

Paměť-a-sluchové-vnímání.pdf

Tvoreni-z-papiru

Zrakové-vnímáni

Rikadlo-s-pohybem

Sluchove-vnimani

Jarni-rikadla

Zrakove-vnimani-3

Rozvoj-mysleni

Myšlení-a-početní-vztahy.pdf

Grafomotorika-3

logické-a-sluchové-vnímání

Běžné hry a aktivity

Stejně tak, jako řízené činnosti,  jsou pro rozvoj dětí důležité i jednoduché praktické úkoly a činnosti, které s Vámi běžně vykonávají a sdílejí, jako jsou:

pomoc při přípravě jídla, drobné domácí práce, práce na zahradě, pobyt v přírodě, péče o domácí zvířata a společné volné hry.

 

Pohybové aktivity na youtu.be zde:

Pohybové skladby pro děti- žížaly
https://youtu.be/lQTUX9_VGTw

Sobíkovo cvičení pro děti
https://youtu.be/2Ka4yH_c_Gw

Jak cvičit s dětmi doma, pro 2-6let
https://youtu.be/SEz_QtgSIOM