Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
12/2017 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
27
28
29
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2. patro
12/2017 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
27
28
29
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
09.11.2017
POZVÁNKA NA DĚTSKOU VERNISÁŽ
31.10.2017
POZVÁNKA NA AKCI POŘÁDANOU MČ PRAHA 1, DNE 5.11.2017
16.10.2017
Akce MČ Praha 1 DÝŇOHRANÍ dne 2.11.2017 od 14:00 do 17:00

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti

Mateřská škola Revoluční se nachází v centru Prahy v Revoluční ulici č. 26 v krásně rekonstruovaném neorenesančním domě. Skutečnost, že všechna okna místnostní užívaných dětmi jsou orientována do dvorního zahradního traktu, omezuje na minimum negativa umístění mateřské školy na poměrně rušné ulici.

Vzhledem k tomu, že mateřská škola využívá pro svou činnost dvě patra, vytváří dvě samostatné výchovně vzdělávací jednotky.

V 1. patře o dvě třídy pečuje stálý čtyřčlenný pedagogický kolektiv ve složení: Mgr. Jaromíra Pavlíčková (ředitelka školy), Eva Váňová, Jakub Pavlíček, Renata Lipšová

Ve 2. patře pečuje o tři třídy šestičlenný pedagogický kolektiv ve složení: Zuzana Ševčíková  zástupkyně ředitelky), Kateřina Vokurková, Renáta Suková, Miluše Václavovičová, Ilona Regalová, Jana Kozlová.

Součástí prostor, které jsou dětem k dispozici je prostorná školní zahrada ve dvorním traktu budovy s bezprašnou bezpečnostní dopadovou povrchovou úpravou, kterou děti mohou využívat za každého počasí. Její vybavení rozmanitými herními prvky dává prostor pro pohybové aktivity dětí během dopoledních i odpoledních vycházek. K dispozici je řada "mobilních" hraček od tzv. odstrkovacích vozítek pro nejmenší děti až po kola, venkovní stavebnicové prvky, dále dvě krytá pískoviště a moderní herní prvky.

K dispozici je také moderně zařízená tělocvična a keramická dílna.

Všechny vnitřní prostory mateřské školy jsou esteticky upraveny a vyzdobeny tak, aby se zde děti cítily "jako doma". Interiér školy je přizpůsoben potřebám dětí s cílem vytvářet podnětné prostředí.

Režim dne je přizpůsoben přirozenému biorytmu dětí. Respektuje vývojové a věkové zvláštnosti a poskytuje dětem dostatečný prostor pro individuální rozvoj, rozvíjení vzájemných vztahů, pro socializaci a sociální stimulaci. Pružný a neformální denní režim, zahrnuje nejenom základní všestrannou péči, ale i důsledný pitný režim, preventivní péči o chrup, hravé, pohybové a zájmové aktivity. Dvakrát ročně vyjíždíme s dětmi na školu v přírodě.

V rámci programu mohou děti využívat dva dětské počítače KidSmart (v každém patře jeden) darované firmou IBM v rámci zavádění celosvětového programu s cílem poskytnout předškolním dětem základní počítačové zručnosti a rozvíjet logické myšlení. A dvě interaktivní tabule v rámci projektu MČ Prahy 1 "Interaktivní výuka do škol". Počítače jsou vybaveny speciálními hrami a výukovými programy, které pomáhají rozvíjet specifické dovednosti a vědomosti v oblasti ICT zejména u předškolních děti. Čas, který děti u počítače tráví, je přesně vymezen, a pečlivě volená skladba programů zajišťuje, že to nebude čas ztracený.

Všechny činnosti a akce školy připravují s láskou a obětavostí pí. učitelky. Převážně jim patří dík za to, že se děti cítí v naší mateřské škole spokojeně a rodiče mají pocit, že je o jejich děti po celou dobu pobytu dobře postaráno.


Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Revoluční šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005424, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 460.856,- Kč.
© MŠ Revoluční 2012