Modrá třída

Heterogenní třída pro děti od 4,5-7 let kapacita třídy 24-25. Převážně jde o děti, které naplňují povinné předškolní vzdělávání. Děti mají k dispozici přilehlou šatnu vybavenou osobními skříňkami pro každé dítě, sociální zařízení a oddělenou jídelnu. Prostornou hernu s herními koutky pro námětové hry, konstruktivní hry a volné činnosti s IT dotykovou tabulí SMART a hudebním koutkem s pianinem. V herně je realizován odpolední odpočinek na lehátku, vzhledem k věku dětí je odpočinek úměrně zkracován a částečně nahrazován klidovými činnostmi na lehátku nebo ve třídě. Přilehlá třída je vybavená stoly pro výtvarné, pracovní a tvořivé činnosti, je zde umístěna i dětská knihovna. Dětem jsou volně dostupné rozmanité pomůcky umístěné v kontejnerech nebo volně přístupných policích. Děti se ve větší míře účastní vzdělávacích akcí mimo MŠ.