Růžová třída

Homogenní třída dětí od 3-4 let, kapacita třídy je 24. Protože jde o nejmladší děti, mají děti k dispozici hernu a třídu umístěnou v nejklidnější části budovy a k tomu přilehlé sociální zařízení a šatnu. To jim zajišťuje klid a bezpečí. Vybavení třídy a herny je přizpůsobeno věku dětí. V herně mají k děti dispozici herní koutky pro námětové hry, hudební hry a činnosti a pohybové hry a cvičební chvilky, ve třídě jsou umístěny prvky pro rozvoj motoriky a pomůcky pro výtvarné, pracovní a tvořivé činnosti. Dětem jsou volně dostupné pomůcky umístěné v kontejnerech nebo policích. S ohledem na bezpečnost jsou některé drobnější pomůcky a výtvarný materiál umístěny mimo volný dosah dětí. Stravování probíhá ve třídě. Děti jsou vedeny k samosttanosti a základům stolování a sebeobsluhy. Pro odpolední odpočinek jsou pro děti v herně rozkládána molitanová lehátka. V této třídě je možné v omezeném počtu vzdělávat i děti, které dovrší 3 let v prvním pololetí školního roku, podmínkou je však zvládnutí osobní hygieny, tzn., že tyto děti musí být po celou dobu pobytu v MŠ bez plen.