Zde  najdete stručný zápis zahajovacích třídních schůzek konaných 11.,12.a 14. září 2023: zápis třídní sch. 1 + 2. .p. ZÁŘÍ 23-24 web..doc

Celý zápis je k nahlédnutí u třídních učitelek a na Lyfle.