Zahajovací třídní schůzky ve škol.roce 2021/22 se budou konat v jednotlivých třídách v těchto dnech:

7.9.21 růžová třída – 16:30

8.9.21 červená třída – 16:30

14.9.21 modrá třída -17:00

16.9.21 zelená třída – 17:00

20.9.21 žlutá třída – 17:00

Zápis ze schůzek najdete v odkazu zde: zápis na web sch. 1 + 2. .p. ZÁŘÍ 21-22 zápis pro rodiče .doc

Prosím všechny rodiče, aby přečtení zápisu potvrdili svým podpisem, zápis schůzkya podpisový list je vyvěšen na nástěnkách pro rodiče v MŠ.

Svým souhlasem na zápisu schůzky současně vyslovujete souhlas se zněním školního řádu.