Ve dnech 8.9.2020, 9.9.2020, 10.9.2020, 15.9.2020 a 22.9.2020 se v jednotlivých třídách konaly třídní schůzky.

Zápis ze schůzky najdete zde:   třídní sch. 1 + 2. .p. ZÁŘÍ 20-21 zápis pro rodiče

Současně prosím všechny rodiče, aby přečtení zápisu potvrdili svým podpisem v MŠ.