Zde  najdete stručný zápis zahajovacích třídních schůzek konaných 11.,12.a 14. září 2023:

Celý zápis je k nahlédnutí u třídních učitelek a na Lyfle.