Červená třída

Heterogenní třída pro děti od 3-5 let, kapacita třídy 23. Děti mají k dispozici šatnu vybavenou osobními skříňkami pro každé dítě, oddělenou jídelnu a sociální zařízení. Děti využívají hernu vybavenou herními koutky pro námětové hry a konstruktivní hry, hudebním koutkem s pianinem a prostorem pro pohybové aktivity. V herně jsou dětem rozkládána lehátka pro odpolední odpočinek. Ve třídě jsou umístěny prvky pro rozvoj motoriky a pomůcky pro výtvarné, pracovní a tvořivé činnosti. Dětem jsou volně dostupné pomůcky umístěné většinou v uzavřených kontejnerech nebo volně v policích. S ohledem na bezpečnost jsou některé drobnější pomůcky a výtvarný materiál umístěny mimo volný dosah dětí. V této třídě je možné v omezeném počtu vzdělávat i děti, které dovrší 3 let v prvním pololetí školního roku, podmínkou je však zvládnutí osobní hygieny, tzn., že tyto děti musí být po celou dobu pobytu v MŠ bez plen.