Žlutá třída

Homogenní třída pro děti od 5-6 let, kapacita třídy 24–26. Převážně jde o děti, které naplňují povinné předškolní vzdělávání, děti mají k dispozici šatnu vybavenou individuálními osobními skříňkami a prostornou hernu vybavenou herními koutky pro pohybové, námětové hry, hudebním koutkem s pianinem, čtenářským koutkem s dětskou knihovnou a IT dotykovou tabulí SMART. Herna je používána při odpoledním odpočinku na lehátku. Vzhledem k věku dětí je odpočinek úměrně zkracován a částečně nahrazován klidovými činnostmi na lehátku nebo ve třídě. Přilehlá třída je vybavená stoly pro výtvarné, pracovní a tvořivé činnosti. Dětem jsou volně dostupné rozmanité pomůcky umístěné v kontejnerech nebo volně přístupných policích. V koutku přírody děti ve třídě pečují o akvárium. Individuálně mohou děti využívat i PC umístěné ve 2. třídě.