Tradiční akce

Mikulášská nadílka

Vánoční besídky s posezením u stromečku s vystoupením dětí

Tříkrálový průvod

Masopustní průvod

Vynášení Morany

zahradní slavnost – Loučení s předškoláky

Výjezdy na školu v přírodě – mateřská škola využívá stálou školu v přírodě zřízenou pro Prahu 1 v Česticích u Strakonic (podrobné informace o objektu školy na www.svp-cestice.cz). Objekt je umístěn v blízkosti lesa a je svým zařízením a vybavením zcela přizpůsoben potřebám předškolních dětí. Délka pobytu je zpravidla čtrnáctidenní, pro mladší děti je možné po dohodě s ředitelkou přizpůsobit délku pobytu aktuálním možnostem dítěte.

Oslava dětského dne se zábavným sportovním odpolednem – při příležitosti Dne dětí pořádáme pro děti ve spolupráci s rodiči dětí zábavné dětské odpoledne plné neobvyklých soutěží a her.

Během školního roku mají děti možnost shlédnout množství divadelních představení přímo v mateřské škole, každoročně přijíždí za dětmi kouzelník a několikrát do roka navštívíme s dětmi dětské divadlo.

V rámci třídních vzdělávacích plánů organizují paní učitelky pro děti tzv. tématické vycházky, při kterých mají děti možnost navštívit zajímavé výstavy, muzea, historická místa Prahy 1, ekologická centra apod.

Spolupracujeme s Nadací Pražské děti,  která pro nás připravuje a financuje množství aktivit – divadelní představení, sportovní akce, apod.

Jsme zapojeni do těchto vzdělávacích projektů:

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ – projekt ve spolupráci s neziksdovu organizací Mezi-námi o.p.s – setkávání dětí z MŠ ze seniory.

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČTE SE ZVÍŘÁTKY – zapojení do porjektu České obce sokolské, cílem projektu je motivovat děti ke cvičení a pohybu.

Ocenění našich dětí za Mezigenerační aktivity :

  

 

Každoročně děti pořádají pro rodiče keramickou výstavu.

V prostorách schodiště je celoročně umístěná výstava výtvarných děl dětí.