Projekty

Mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

MŠ Revoluční šablony 2

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Revoluční šablony 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014767,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 606.560,- Kč.