ŠVP “ JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ“

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v MŠ Revoluční je v plném znění k nahlédnutí u třídních učitelek.

V obsahu ŠVP najdete tyto body:

Identifikační údaje o škole, kontakty

Obecná charakteristika školy a budovy

Podmínky vzdělávání (psychosociální, životospráva)

Organizace chodu školy

Personální a pedagogické zajištění

Spoluúčast rodičů na vzdělávání

Organizace vzdělávání v jednotlivých třídách

Charakteristika vzdělávacího programu

Preferovnaé metody a formy vzdělávání

Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Vzdělávací obsah, integrované vzdělávací bloky a způsob zpracování třídních vzdělávacích plánů

 

Dílčí projekty a programy

Třídní vzdělávací programy  jsou zveřejněny v šatnách dětí.