Kontakty

ADRESA:
Mateřská škola Revoluční
Revoluční 26/1247
110 00 Praha 1

ředitelka školy: Mgr. Jaromíra Pavlíčková

E-mail:   info@msrevolucni.cz      tel.: 224 829 378  mob.: 736 472 476

zástupkyně ředitelky: Renata Lipšová

tel.: 224 817 057     mob.: 603 403 402

DS  ypxkyfh

TELEFONY:
224 817 057 – MŠ 1. patro

 červená třída – 603 403 402
 modrá třída   – 603 403 500

222 315 415 – MŠ 2. patro

  růžová třída – 603 403 443
  zelená třída – 603 403 409
  žlutá třída –    603 403 493

222 313 516 – ŠJ

Omlouvání dětí:

aplikace LYFLE (informace ke stažení www.lyfle.com) – preferujeme

nebo e-mail:  omluvenky@msrevolucni.cz

Školní jídelna: vedoucí ŠJ (hospodářka) A. Oswaldová
úřední hodiny – po + st + pá 8:00 – 9:00

Tel.: 222 313 516        E-mail:  jidelna@msrevolucni.cz  

číslo účtu pro platby školného a stravného – 194615280/0300
variabilní symbol – používejte přidělené 3místné číslo

PRAVIDELNÉ PLATBY se splatností do 10. dne následujícího měsíce:

celodenní stravné 48,00 Kč/ den + školné 700,- / měsíc   (t.j. celkem 1660,- Kč/měsíčně)

děti s povinnou předškolní docházkou platí pouze stravné (t.j. 960,- Kč /měsíčně)

děti s OŠD 54,00 Kč/ den (t.j. 1180,-Kč/ měsícně)

DALŠÍ INFORMACE:
příspěvková organizace: IČ 70108811
Typ: běžná MŠ s celodenním provozem
zřizovatel: Městská část Praha 1

Stanovená optimální kapacita školy 120 dětí
1. patro – 46 dětí
2. patro – 74 dětí

Provozní doba:
1. patro 7:00 – 17:30 hodin
2. patro 7:00 – 17:30 hodin

Název ŠVP PV:   „JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ“

Profilace školy: estetická výchova, tvořivost, samostatnost, aktivní přístup k životu a rozvoj sociálních dovedností, seznamováni s kulturně historickými zvyky a tradicemi