Kontakty

ADRESA:
Mateřská škola Revoluční
Revoluční 26/1247
110 00 Praha 1

ředitelka školy: Mgr. Jaromíra Pavlíčková

E-mail:   info@msrevolucni.cz   tel.: 224  817 057  mob.: 736 472 476

zástupkyně ředitelky:

Renata Lipšová    tel.: 224 817 057     mob.: 603 403 402

DS  ypxkyfh

TELEFONY TŘÍDY:

224 817 057 – MŠ 1. patro 

červená třída – 603 403 402Renata Lipšová (uč.), Ilona Beránková DiS. (uč.), Ing. Věra Indrová ( škol.as.)
modrá třída   – 603 403 500,   Eva Váňová DiS. (uč.), Mgr.  Petra Antoňová (uč.) , Barbora Kadlečková (as.ped.)

222 315 415 – MŠ 2. patro

růžová třída – 603 403 443Marie Bazalová (uč.), Bc. Romana Janoušková (uč.)
zelená třída – 603 403 409Kateřina Vokurková (uč.),  Zuzana Ševčíková (uč.), Michaela Jelínková (as.ped.)
žlutá třída –    603 403 493Miluše Václavovičová (uč.), Jana Kozlová (uč.), Monika Fialová DiS. (as.ped.)

222 313 516 – ŠJ                                      

E-mail:  jidelna@msrevolucni.cz  

vedoucí ŠJ (hospodářka) A. Oswaldová
úřední hodiny – po + st + pá 7:30 – 8:30

E-mail:  jidelna@msrevolucni.cz  

číslo účtu pro platby školného a stravného – 194615280/0300
variabilní symbol – používejte přidělené 3-4 místné číslo (dostanete u zápisu)

PRAVIDELNÉ PLATBY se splatností do 10. dne následujícího měsíce:

celodenní stravné 52,00 Kč/ den + školné 800,- / měsíc   (t.j. celkem 1840,- Kč/měsíčně)

děti s povinnou předškolní docházkou platí pouze stravné (t.j. 1040,- Kč /měsíčně)

děti s OŠD 63,00 Kč/ den (t.j. 1260,-Kč/ měsíčně)

Omlouvání dětí:

aplikace LYFLE (informace ke stažení www.lyfle.com) – preferujeme

nebo e-mail:  omluvenky@msrevolucni.cz

DALŠÍ INFORMACE:
příspěvková organizace: IČ 70108811
Typ: běžná MŠ s celodenním provozem
zřizovatel: Městská část Praha 1

Stanovená optimální kapacita školy 120 dětí
1. patro – 46 dětí
2. patro – 74 dětí

Provozní doba:
1. patro 7:00 – 17:30 hodin
2. patro 7:00 – 17:30 hodin

Název ŠVP PV:   „JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ“

Profilace školy: estetická výchova, tvořivost, samostatnost, aktivní přístup k životu a rozvoj sociálních dovedností, seznamováni s kulturně historickými zvyky a tradicemi