Zelená třída

Homogenní třída pro děti od 4-5 let, kapacita třídy 24-25. Děti mají k dispozici hernu vybavenou koutky pro námětové hry a stoly pro skupinové tvořivé a výtvarné činnosti. Dětem jsou volně dostupné pomůcky umístěné v kontejnerech nebo volně přístupných policích. Hernu od třídy rozděluje přilehlá šatna vybavená osobními skříňkami pro každé dítě a sociální zařízení. Ve třídě mají děti k dispozici převážně výtvarně pracovní materiál a PC, hudební koutek s pianinem. Třída je používána jako jídelna a herna slouží pro odpolední odpočinek na lehátku.