O nás

Mateřská škola Revoluční se nachází v centru Prahy v Revoluční ulici č. 26 v krásně rekonstruovaném neorenesančním domě. Skutečnost, že všechna okna místností užívaných dětmi jsou orientována do dvorního zahradního traktu, omezuje na minimum negativa umístění mateřské školy na poměrně rušné ulici.

Vzhledem k tomu, že mateřská škola využívá pro svou činnost dvě patra, vytváří dvě samostatné výchovně vzdělávací jednotky.

V 1. patře jsou umístěny dvě heterogenní třídy, červená třída pro děti od 3 do 4,5 let a modrá třída pro děti od 4,5 do 6 let věku.

Ve 2. patře jsou umístěny tři zpravidla převážně homogenní třídy, růžová třída pro děti 3- 4 leté, zelená třída pro děti 4-5 leté a žlutá třída pro děti 5-6leté.

Součástí prostor, které jsou dětem k dispozici je prostorná interaktivní školní zahrada ve dvorním traktu budovy s bezprašnou bezpečnostní dopadovou povrchovou úpravou, kterou děti mohou využívat za každého počasí. Její vybavení rozmanitými herními prvky dává prostor pro pohybové aktivity dětí během dopoledních i odpoledních vycházek. K dispozici je řada „mobilních“ hraček od tzv. odstrkovacích vozítek pro nejmenší děti až po kola, venkovní stavebnicové prvky, dále kryté pískoviště, zapuštěná trampolína, houpací hnízdo, interaktivní povrch a další moderní herní prvky.

K dispozici je také moderně zařízená tělocvična a keramická dílna.

Všechny vnitřní prostory mateřské školy jsou esteticky upraveny a vyzdobeny tak, aby se zde děti cítily „jako doma“. Interiér školy je přizpůsoben potřebám dětí s cílem vytvářet podnětné prostředí.

Režim dne je přizpůsoben přirozenému biorytmu dětí. Respektuje vývojové a věkové zvláštnosti a poskytuje dětem dostatečný prostor pro individuální rozvoj, rozvíjení vzájemných vztahů, pro socializaci a sociální stimulaci. Pružný denní režim, zahrnuje nejenom cílené  všestranné vzdělávací aktivity a činnosti, ale i důsledný pitný režim, preventivní péči o chrup a rozmanité herní, pohybové a zájmové aktivity. Dvakrát ročně vyjíždíme s dětmi na školu v přírodě.

V rámci vzdělávacího programu mohou  využívat předškolní děti dvě interaktivní tabule. Počítače jsou vybaveny speciálními výukovými programy, které pomáhají rozvíjet specifické dovednosti a vědomosti v oblasti ICT zejména u předškolních děti. Čas, který děti u počítače tráví, je přesně vymezen,  pečlivě volená skladba programů zajišťuje, že to nebude čas ztracený.

Všechny činnosti a akce školy připravují s láskou a obětavostí pí. učitelky. Převážně jim patří dík za to, že se děti cítí v naší mateřské škole spokojeně a rodiče mají pocit, že je o jejich děti po celou dobu pobytu dobře postaráno.