ZMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ  ke stažení zde:  Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ

SOUHLAS GDPR ke stažení zde:                        GDPR Souhlas se zpracováním pro zákonné zástupce

SOUHLAS LYFLE ke stažení zde:                       Informovaný souhlas s LYFLE .docx

 

Pro škol.rok 2023/24 bylo odsouhlaseno pokračování projektu podpory MHMP ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze , pravidla k nahlédnutí najdete zde:  BALICEK_rodice_deti_pravidla_zadosti_UPRAVA_14_08_2023

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z BALÍČKU PRAŽANA pro šk.r. 2023/24 ke stažení zde:               formular_zaci_BPP_14_08_2023

(na základě vnitřní směrnice je potřeba žádost podat k rukám ředitelky školy nejpozději poslední pracovní kalendářní den v předchozím měsíci, aby mohlo být vystaveno rozhodnutí s účinností od následujícího měsíce)