přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Revoluční
MŠ RevolučníV naší kreativní školce, dobře je klukovi i holce

Přihlášení na akci zde:    Leták Bedýn – Norsko – 2022 – InBáze

Děti vnímají, že něco není v pořádku

Tipy, jak dětem pomoci složitou situaci zvládat a jak s nimi správně komunikovat, připravila dětská psycholožka a speciální pedagožka Eva Šimotová ve spolupráci s Kidtown.cz, odborníky na správný rozvoj dítěte. Je totiž omyl myslet si, že si děti „ničeho nevšimnou“. I pokud ještě nerozumí všemu, co se kolem nich řeší, vnímají citlivě projevy těla (výraz tváře, gesta, postoj těla, tón hlasu apod.). Obecně můžeme říct, že děti stejně jako my prožívají obavy, strach, smutek, nejistotu, ztrátu pocitu bezpečí. A ty mohou vést k nejrůznějším potížím.

Strach poznamená zdraví a psychiku dětí

U nejmenších dětí se v důsledku může objevit zvýšená fixace na rodiče, potíže s usínáním, noční pláč, buzení a noční můry, změna chuti k jídlu, potíže s vyměšováním (např. pomočování, zácpa), nový strach (ze tmy, ze zvířete), regresivní chování (cucání palce, šišlání, kňourání).

Děti školního věku se ve stresu často potýkají se ztrátou zájmu, neschopností se soustředit, zhoršením paměti, nárůstem školních neúspěchů, mohou být agresivní, vzdorovité, pasivní, vyhýbají se povinnostem, případně se přidružují fyzické potíže (bolesti hlavy, zad, trávicí potíže, kožní problémy apod.), poruchy spánku, poruchy příjmu potravy nebo třeba deprese.

Jak můžeme dětem pomoci

Máme mluvit o válce a co říct?

Pečlivě posuzujme, zda dítě pro vnitřní klid a pocit bezpečí potřebuje dostatek informací, nebo je naopak citlivé a jejich přísun pro něj bude více stresující.

Ve chvíli, kdy jeví zájem, ho rozhodně neodmítejme a buďme k dispozici pro případnou diskuzi a zodpovězení otázek.

Nechme dítě, ať si informace dávkuje samo. Na začátku se zeptejme, co o celé situaci ví, jak ji vnímá. Pak mu nabídněme, že se může dotazovat.

Odpovídejme jen na to, na co se dítě skutečně ptá, nezahlcujme ho informacemi. Dejme mu prostor informace vstřebat.

Mluvme pravdu. Nebojme se přiznat, že něco nevíme. Pokud je to možné, můžeme nabídnout, že informace zjistíme. To můžeme udělat i společně.

Formu je potřeba uzpůsobit věku dítěte. U dětí batolecího a předškolního věku nezabíhejme do detailů.

Nepoužívejme věty typu: „Nic se neděje!“, „Všechno bude dobré!“, „Nemáš se čeho bát!“ Znevažují dětské prožívání. Dítě nabyde dojmu, že to, co prožívá, je neadekvátní.

Nezapomeňme ale ošetřit dětské emoce. Pojmenovávejme, co se v něm odehrává: „Je normální mít strach!“, „Vidím, že tě to rozrušilo.“ Ujišťujme ho, že vše, co v tuto chvíli prožívá, je normální. „Musí být náročné to celý den poslouchat.“ U malých dětí pojmenovávejme i emoce svoje: „Máma je dnes rozčílená.“, „Je to dnes na mě moc, promiň, že ti nevěnuji dostatek pozornosti.“

Dejme najevo, že i my prožíváme stejné nebo podobné pocity. Dítě bude cítit sounáležitost. Pocit, že v tom nejsem sám, bývá úlevný. Když se budeme tvářit, že my jsme silní, dítě může nabýt dojmu, že ono je špatné.

Ukažme, že tu pro své děti jsme, ať se děje cokoliv. Můžeme jít na procházku, společně upéct koláč, zahrát si nějakou hru.

U dětí batolecího, předškolního, ale i mladšího školního věku podporujme ventilování napětí formou hry a relaxační činnosti. Může být klidová (malování obrázku, a to klidně i s tematikou války), ale i rychlá, dynamická (hra na vojáky, závody aut atd.).

Pokud starší děti sledují média, povídejme si s nimi o tom, buďme otevření jejich názoru, veďme je k tomu, že postoje mohou být odlišné, že se také mohou objevit dezinformace. Ideální je sledovat vše společně, komentovat, sdílet.

Orientujme sebe i své děti na věci, které jsou stabilní, které zůstaly nezměněné a které můžeme mít pod kontrolou (docházka na kroužky, plány na víkend ad.).

Starším dětem můžeme, pokud o to budou stát, nabídnout varianty, jak se zapojit do pomoci (vyvěsit vlajku, poslat peníze, sdílet možnosti podpory na sociálních sítích, nabídnout pomoc ukrajinskému spolužákovi – vyslechnout ho, nebo s ním jen mlčky být). Získají pocit, že mohou být užiteční a mají možnost se na vývoji událostí podílet.

Neztrácejme optimismus! Někdy máme tendenci vidět věci černě a předjímat špatné konce. Snažme se odlišit realitu od našich fantazií.

Děti v nás musí mít důvěru

Rady pro rodiče rovněž velmi přehledně zpracovalo Centrum Locika, které se dlouhodobě věnuje práci s dětmi a rodinami ohroženými násilím. „Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými událostmi. To, co říkáme našim dětem, závisí na jejich věku, otázkách, které kladou, a na našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už se cítíme ohledně toho, co se děje na Ukrajině, jakkoliv, chceme povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si mírových řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy a obavami a důvěřovaly v to, že svět může být bezpečné místo,“ uvádí centrum.

Tyto materiály najdete volně ke stažení na webu centra, dostupné jsou také v ukrajinštině.

Je logické, že nás všechny aktuální situace na Ukrajině znepokojuje a vyvolává v nás silné emoce. Informace o válce představují velkou zátěž na psychiku dospělých i dětí.

Proto Vám v souvislosti s aktuálním děním touto cestou předáváme materiály, které byste mohly využít při komunikaci s dětmi:

Jak mluvit s dětmi

Locika – reakce

Locika

Užitečné kontakty a odkazy pro dospělé a mládež:

Pokud cítíte, že situace ve Vás vyvolává úzkost a nevíte si rady, využijte možnosti podpory na krtizových linkách:    Linka bezpečí

Linka bezpečí pro děti, mladistvé a studující do 26 let – 116 111

Linka první psychické pomoci pro dospělé od 18 let – 116 123

Dospělí, kteří mají obavy o dítě, mohou kontaktovat  Rodičovskou linku : 606 021 021 ( po-čt 9-21 hodin, pá 9-17 hodin).

Psychologické poradenství pro migranty, kteří mají obavy o rodinu poskytuje v různých světových jazycích společnost InBáze, z.s.   Domů – InBáze, z. s. (inbaze.cz)

Putování se skřítkem Čestíkem

Škola v přírodě Čestice pořádá tradiční pobyt v přírodě od 15.7. do 22.7.2022 pro děti od 4 do 10 let. Kdo máte zájem, neváhejte a přihlašte se, přihlášky budou přijímány v došlém pořadí, ukončení přijímání přihlášek je 13.5.2022.  Podrobnosti k přihlašování, kontakty a cenu pobytu najdete zde: letní tábor Čestice22

DĚTI PŘIJEDOU

NA MÍSTO ODKUD ODJÍŽDĚLY V 10:45 -11:15

HODIN A UŽ SE VÁS MOC TĚŠÍ.

Bylo otevřeno Středisko volného času JEDNIČKA na Praze 1.

Dny otevřených dveří  probíhají od 7.9. do 9.9.2021, vždy od 15:00 do 18:00 hodin. Program viz. odkaz den-otevrenych-dveri_jednicka

Podrobné informace o středisku najdete na www.svcjednicka.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022, který začíná ve středu 1.9.2021. Přestože doufáme, že už bude nový školní probíhat „normálně“ , musíme Vás požádat, vzhledem k protiepidemickým opatřením, o dodržování těchto stanovených podmínek provozu v Mateřské škole Revoluční:

Podmínky provozu v Mateřské škole Revoluční vzhledem k protiepidemickým opatřením, stanovené ve školním roce 2021/2022

Příchod do mateřské školy

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstupovat (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí).

Pohyb v prostorách mateřské školy

Použít po příchodu desinfekci na ruce umístěnou u vchodu před schodištěm (netýká se dětí).

Pohybovat se ve všech prostorách mateřské školy vždy v respirátoru/roušce, a to po co nejkratší možnou dobu.

Děti po celou dobu pobytu v mateřské škole roušky nosit nemusí.

Neprodleně po přezutí a převlečení dítěte v šatně dohlédne rodič na to, aby si dítě důkladně (20 –  30 sekund) umylo ruce vodou a mýdlem, až potom dítě předat do třídy učitelce.

Po celou dobu přítomnosti dodržovat odstupy od ostatních osob cca 2 metry.

Vstup do třídy

Předat dítě učitelce v co nejkratším čase, důležitá sdělení předávat písemně nebo telefonicky, v případě potřeby si sjednat individuální schůzku.

Děti nesmí nosit do školky žádné osobní hračky, ani předměty.

Ve třídě

Počet dětí ve třídě není omezen.

Pedagogičtí pracovníci nemusí nosit respirátor/roušku.

Povinnosti zákonných zástupců (rodičů)

Předávat dítě do MŠ jen zcela zdravé bez příznaků respiračního onemocnění.

Povinnost donést lékařské potvrzení, pokud dítě trpí přetrvávajícími projevy infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel).

Využívat pobytu v mateřské škole na dobu nezbytně nutnou.

V případě zjištění výskytu příznaků infekčního onemocnění v průběhu dne bude dítě umístěno do izolační místnosti s nasazenou rouškou, rodič bude kontaktován a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte v co nejkratším možném čase. Současně je rodič povinen okamžitě telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dodržovat zvýšené hygienické normy zavedené v MŠ v důsledku Covid -19, sledovat aktuální vývěsky a informace.

Nepoužívat WC určené pro zaměstnance školy.

Žádáme Vás, abyste respektovali tato pravidla. Dodržováním těchto pravidel chráníte nejenom své děti, ale také zaměstnance mateřské školy, sebe i své rodinné příslušníky.

DNE 20.05.2021 BYLY ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 v záložce „ZÁPIS DO MŠ“

Rozhodnutí o přijetí jsou zveřejněny pod registračním číslem, které jste obdrželi e-mailem nebo do DS. Další informace před nástupem Vám budou zasílány na e-mail , který byl uveden na žádosti o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou.