přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Revoluční
MŠ RevolučníV naší kreativní školce, dobře je klukovi i holce

Na základě Usnesení vlády ze dne 26.2.2021 č. 200 je od 1.3.2021 Mateřská škola Revoluční uzavřena.

Informace o postupu, jak žádat o ošetřovné najdete:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Pro uplatnění OČR není potřeba potvrzení školy o uzavření.

Kontaktní údaje o škole do formuláře zadejte:

Mateřská škola Revoluční

Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1

IČ 70108811

Poplatky za školné Vám budou automaticky odečteny poměrnou částkou za období, kdy bude mateřská škola uzavřena.

Z organizačních důvodů je školní stravovávní po dobu uzavření MŠ přerušeno.

Distanční výuka pro předškolní děti bude realizovaná prostřednictvím aplikace Lyfle.

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je distanční vzdělávání povinné, budeme evidovat Vaši účast na vzdělávání, tzn. Vaše připojení k distanční skupině na Lyfle. Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání, tzn. omluvení dítěte nejpozději do 3 dnů prostřednictvím aplikace Lyfle ne bo na e-mail: omluvenky@msrevolucni.cz

V souvislosti s distanční výukou můžete s paní učitelkami průběžně komunikovat  i prostřednictvím e-mailu: ucitelky@msrevolucni.cz

Věřím, že společně zvládneme novou formu vzdělávání, u které se paní učitelky neobejdou bez Vaší pomoci. Přeji Vám hodně radosti a zábavy při plnění jednoduchých aktivit a úkolů, které si pro Vaše děti paní učitelky připraví.

 

VE ČVRTEK 11.3.2021 OD 17:00 DO 18:30 ZVEME VŠECHNY RODIČE NA WEBINÁŘ „APLIKACE PRO ROZVOJ DÍTĚTE“ , kterého se můžete zúčastnit zdarma. Podrobnosti o možnosti přihlášení najdete v přiloženém odkazu.

pozvánka webinář

Školní rok 2020/21 začíná v úterý 1.9.2020.

Všechny potřebné informace pro první dny ve školce, včetně rozdělení dětí do jednotlivých tříd,  najdete při příchodu v atriu školy na informačních panelech. V případě potřeby se neostýchejte zeptat, všichni Vám rádi poradí s orientací v budově. V případě pozdějšího nástupu do MŠ informujte mateřskou školu na e-mail:  omluvenky@msrevolucni.cz

Vzhledem k aktuální situaci Covid-19 a v souladu s manuálem k organizaci výuky vydyným MŠMT je stanoveno ředitelkou školy, že se musí zákonní zástupci pohybovat po škole s ochranou nosu a úst. Děti roušky mít nemusí.

S podrobnostmi organizace výuky a provozu v tomto školním roce budete informováni na třídních schůzkách, které proběhnou v jednotlivých třídách v těchto termínech:

červená třída –  8.9.2020 v 16:30

růžová třída –  9.9.2020 v 16:30

modrá třída –  10.9.2020 v 17:00

zelená třída  – 15.9.2020 v 17:00

žlutá třída  –  22.9.2020 v 17:00 (po návratu ze školy v přírodě)

 

 

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 26.5.2020 v záložce „ZÁPIS“

Rozhodnutí o přijetí jsou zveřejněny pod registračním číslem, které jste obdrželi e-mailem nebo do DS, přijetí Vám bude ještě potvrzeno na e-mail nebo DS.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou.

 

V době přerušení provozu MŠ z důvodu mimořádných opatření covid, je rozhodnutím ředitelky, v souladu s § 6 Vyhlášky č. 14/2005, Sb., o předškolním vzdělávání, stanovena výše úplaty od března do května poměrnou částí takto:

březen: 350,- Kč

duben: 0,- Kč

květen: 175,- Kč

Výjímečně, vzhledem k mimořádné situaci, může být zákonný zástupce osvobozen za měsíc červen v případě, že do 31.5.2020 doručí na e-mail: omluvenky@msrevolucni.cz  písemou omluvenku, že dítě od 1.6. do 31.6.2020 do MŠ nenastoupí.

Pro ostatní platí standartní částka na červen: 700,- Kč