Zde budou zveřejněny výsledky zápisu

 

Ředitelka školy zveřejňuje VÝSLEDKY ZÁPISU k předškolnímu vzdělávání pro rok

Bylo zveřejněno v Praze dne     na web. stránkách školy a veřejnou vývěskou v MŠ.

V Praze dne      ukončení zápisu a sejmutí zveřejněných seznamů.