Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
10/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2. patro
10/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Keramika, tanečky, sportování, ...

Mikulášská nadílka, besídky, výlety

Poslední novinky
16.09.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
31.05.2019
Informace - škola v přírodě - 1.p
23.05.2019
Byly zveřejněny výsledky zápisu pro školní rok 2019/20 s nástupem od 1.9.2019

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti

Mikulášská nadílka

Vánoční besídky
s posezením u stromečku s vystoupením dětí

Tříkrálový průvod

Masopustní průvod

Vynášení Morany

Loučení s předškoláky


Výjezdy na školu v přírodě – mateřská škola využívá stálou školu v přírodě zřízenou pro Prahu 1 v Česticích u Strakonic (podrobné informace o objektu školy na www.svp-cestice.cz). Objekt je umístěn v blízkosti lesa a je svým zařízením a vybavením zcela přizpůsoben potřebám předškolních dětí. Délka pobytu je zpravidla čtrnáctidenní, pro mladší děti je možné po dohodě s ředitelkou přizpůsobit délku pobytu aktuálním možnostem dítěte.

Celodenní a polodenní výlety jsou plánovány ve spolupráci s rodiči několikrát ve školním roce. Výlety jsou zaměřeny na poznávání krás a historického dědictví naší země, prohlubování vztahu k přírodě a pokládání základu ekologického myšlení.

Oslava dětského dne se zábavným sportovním odpolednem - při příležitosti Dne dětí pořádáme pro děti ve spolupráci s rodiči dětí zábavné dětské odpoledne plné neobvyklých soutěží a her.

Během školního roku mají děti možnost shlédnout množství divadelních představení přímo v mateřské škole, každoročně přijíždí za dětmi kouzelník a několikrát do roka navštívíme s dětmi dětské divadlo.

V rámci třídních vzdělávacích plánů organizují paní učitelky pro děti tzv. tématické vycházky, při kterých mají děti možnost navštívit zajímavé výstavy, muzea, historická místa Prahy 1, ekologická centra apod.

Spolupracujeme s Nadací Pražské děti,  která pro nás připravuje a financuje množství aktivit - divadelní představení, sportovní akce, apod.

Jsme zapojeni do těchto vzdělávacích projektů:

PROJEKT MEDVÍDEK NIVEA - Účast na celoročním projektu pro nejstarší děti ve spolupráci se společností Belesdorf pod záštitou odborníků pedagogiky a psychologie z PedF UK –cílem projektu je kvalitně připravit děti na přechod do 1. třídy

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - smyslem projektu je podporovat děti a rodiče ke čtení.

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ - projekt ve spolupráci s neziksdovu organizací Mezi-námi o.p.s - setkávání dětí z MŠ ze seniory.

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČTE SE ZVÍŘÁTKY - zapojení do porjektu České obce sokolské, cílem projektu je motivovat děti ke cvičení a pohybu.

 

© MŠ Revoluční 2012