Soutěže a výstavy

Děti se během roku účastní výtvarných přehlídek a soutěží.

Samy pro rodiče připravují vlastní výstavy výtvarných a keramických prací.

Ve společných prostorách mateřské školy je instalovaná stála výstava dětských prací.