Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
12/2018 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
2. patro
12/2018 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
26
27
28
29
30
1
2
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Růžová třída

Zelená třída

Žlutá třída

Červená třída

Modrá třída

Poslední novinky
01.11.2018
PŘERUŠENÍ PROVOZU VE ŠK.R. 2018-19
20.09.2018
ZPRAVODAJSTVÍ ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ
09.09.2018
Slavnostní otevření školní zahrady

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti

Najdete ji ve 2. patře vchod vlevo od schodiště. Složení třídy je homogenní, tzn. pro děti zpravidla od 3 do 4 let.

Hlavním úsilím pedagogického sboru je vytvářet klidné citové zázemí, klidnou, radostnou atmosféru, pocit jistoty a porozumění.

Ve škole pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Tvořivá mateřská škola“, který splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zaměřen na rozvoj estetických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti s důrazem na rozvoj osobité tvořivosti, samostatnosti, interpersonálních a sociálních vztahů. Hlavní snahou je přizpůsobování vzdělávací práce přirozeným individuálním potřebám každého dítěte. Program je rozpracován ve Třídních vzdělávacích programech na samostatné vzdělávací bloky, které respektují věkové zvláštnosti konkrétní dětské skupiny.Nabídka nadstandardních aktivit vychází z profilace školy. Hlavní filosofií našeho vzdělávacího snažení je vést děti cestou prožitkového učení a formou vhodné motivace k všestrannému rozvoji osobnosti, samostatnosti a formování vlastních názorů směřujících k tvořivému uplatňování zkušeností při objevování světa.

O děti se stará:


paní asistentka Dagmar Vyhnánková

paní učitelka Ilona Regalová

asistentka pedagoga Monika Fialová

Dobroty dětem vaří:


paní kuchařka Jarmila Chramostová

08
09
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
© MŠ Revoluční 2012