Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
10/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2. patro
10/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
16.09.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
31.05.2019
Informace - škola v přírodě - 1.p
23.05.2019
Byly zveřejněny výsledky zápisu pro školní rok 2019/20 s nástupem od 1.9.2019

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti

Scházení dětí:
Doba příchodu do mateřské školy je stanovena do 9,00 hodin.

Spontánní hra:
Hra je dominantní činností dětí v době do zahájení dopolední svačiny (od 7,00 do 9,00 ), při pobytu venku (10,00 do12,00 ) a při odpoledních činnostech ( od 15,00 do 17,00 ).

Řízené činnosti:
Průřezové řízené činnosti s malou skupinou nebo jednotlivci jsou nabízeny v průběhu ranních a odpoledních her dle volby dětí, hlavní řízené činnosti s větší skupinnou probíhají zpravidla v době od 9,20 do 10,00.

Zájmové aktivity:
Doplňkové a nadstandartní aktivity jsou zařazovány po dohodě s rodiči v dopoledních nebo odpoledních hodinách dle organizačního rozvrhu.

Pohybové aktivity:
Každá třída je vybavena cvičebním prostorem v herně, k dispozici je společná školní zahrada
Během dne jsou děttem nabízeny tyto druhy pohybových aktivit:

  • spontánní pohybové aktivity probíhají v hernách s využitím cvičebních pomůcek a náčiní dle volby dětí
  • řízené cvičební aktivy jsou zařazovány minimálně 1x týdně (ve třídě nebo tělocvičně)
  • při pobytu venku děti využívají herní prvky, pohybové pomůcky pro venkovní využití ( míčové hry, cyklistika apod.), horolezeckou stěnu, krytá pískoviště apod.
  • 1x týdně je do programu starších dětí zařazen předplavecký výcvik
  • denní program je sestavován s ohledem na zdravotní a přirozené potřeby dětí vzhledem k věku

Pobyt venku:
Součástí mateřské školy je moderní dětské hřiště s bezprašným povrchem umístěné ve vnitrobloku.

Pobyt venku je zařazován do programu dle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách cca dopoledne od 10,00 do 12,00 hodin, v odpoledních hodinách od 15,00 do 17,00 hodin.

Za údržbu povrchu ( zametání a kropení ( a pískoviště ( desinfikování ) odpovídá školník, obsah pískoviště je pravidelně vyměňován cca 1x ročně.

V zimních měsících jsou do programu zařazovány tematické vycházky.

Odpočinek, spánek:
Odpolední odpočinek je v programu zařazen v době od 13,00 do 14,30 hodin.

Délka odpočinku je úměrně zkracována s přihlédnutím k věku dětí,

Lehátka jsou ukládána v určených úložných prostorách, lůžkoviny a pyžama jsou označeny značkami a ukládány do skříní s oddělenými a značkou označenými přihrádkami.

Lůžkoviny jsou pravidelně převlékány a udržovány v čistotě

Stravování:
Dopolední svačina - je podávána v době od 9,00 do 9,20, děti si samy volí místo u stolu, přidávají si samoobslužně, samy provádí úklid nádobí.

Oběd - probíhá v době od 12,00do 13,00, děti si samy volí místo u stolu, dle úrovně dovedností samy volí, zda použijí pouze lžíci či příbor, nikdo nemusí jíst jídlo které nemá rád, děti mohou pouze ochutnat a pak odmítnou, děti jsou vedeny ke kulturnímu chování u stolu.

Odpolední svačina - je podávána v době od 15,00-15,15.

Pitný režim:
Děti mají po celý den  k dispozici pítka, děti se obsluhují samy nebo požádají učitelku, učitelka během dne dohlíží na to ,aby děti měly dostatek tekutin (společné pitné chvilky během programu).

Otužování:
Provozní i pedagogičtí zaměstnanci dbají na dodržování přiměřené teploty v místnostech a dostatek větrání.během dne, dbají na přiměřenou míru oblečení dětí při pobytu v mateřské škole a venku, do programu je zařazen předplavecký výcvik a výjezdy na školy v přírodě, pobyt venku je zařazován při každém počasí (pouze mimo extrémní klimatické podmínky či nepříznivou smogovou situaci).

Organizační řád je přizpůsobován aktuálnímu stavu a přání dětí. Všichni zaměstnanci pečují o to, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně „jako doma“ a aby bylo dbáno o jejich zdravý harmonický rozvoj.

© MŠ Revoluční 2012