Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, IČ 70108811, proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech od 3. května 2021 do 10.května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne zápis distančním způsobem.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/22 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti podle místa trvalého bydliště a data narození od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění volné kapacity mateřské školy.

Podrobnosti o postupu a způsobu podání žádosti včetně možnosti stažení dokumentů najdete v záložce „ZÁPIS“