VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023, který začíná ve čtvrtek 1.9.2022.

Příchod do mateřské školy do 8:30

V případě, že budete nastupovat později, pošlete zprávu nejpozději do 8:00 hodin, aby Vám byl odhlášen oběd, při neomluvené absenci je stravné účtováno v plné výši.

Adaptační období

pro nově nastupující děti je stanoveno od 1.9. do 14.9.2022 včetně, tzn., že děti budou mít zkrácený pobyt od 7:00 do 13:00 hodin, v případě adaptačních problémů bude doba pobytu po domluvě s rodiči zkrácena a adaptační období prodlouženo podle aktuálních individuálních potřeb dítěte.