SYMPATIZUJEME SE STÁVKUJÍCÍMI A PLNĚ SE ZTOTOŽŇUJEME S PREZENTOVANÝMI POŽADAVKY:

– zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy

– zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

– nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

PŘESTO JSME SE ROZHODLI, S OHLEDEM NA POTŘEBY DĚTÍ A RODIČŮ Z NAŠÍ MŠ, ŽE SE DO STÁVKY DNE 27.11.2023 NEZAPOJÍME AKTIVNĚ, ALE POUZE SYMBOLICKY TAK, ŽE DĚTEM POSKYTNEME ZÁKLADNÍ PÉČI A DÍKY NAŠIM PROVOZNÍM ZAMĚSTNANCŮM A KUCHAŘKÁM I CELODENNÍ STRAVU.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY