Na základě Usnesení vlády ze dne 26.2.2021 č. 200 je od 1.3.2021 Mateřská škola Revoluční uzavřena.

Informace o postupu, jak žádat o ošetřovné najdete:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Pro uplatnění OČR není potřeba potvrzení školy o uzavření.

Kontaktní údaje o škole do formuláře zadejte:

Mateřská škola Revoluční

Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1

IČ 70108811

Poplatky za školné Vám budou automaticky odečteny poměrnou částkou za období, kdy bude mateřská škola uzavřena.

Z organizačních důvodů je školní stravovávní po dobu uzavření MŠ přerušeno.

Distanční výuka pro předškolní děti bude realizovaná prostřednictvím aplikace Lyfle.

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je distanční vzdělávání povinné, budeme evidovat Vaši účast na vzdělávání, tzn. Vaše připojení k distanční skupině na Lyfle. Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání, tzn. omluvení dítěte nejpozději do 3 dnů prostřednictvím aplikace Lyfle ne bo na e-mail: omluvenky@msrevolucni.cz

V souvislosti s distanční výukou můžete s paní učitelkami průběžně komunikovat  i prostřednictvím e-mailu: ucitelky@msrevolucni.cz

Věřím, že společně zvládneme novou formu vzdělávání, u které se paní učitelky neobejdou bez Vaší pomoci. Přeji Vám hodně radosti a zábavy při plnění jednoduchých aktivit a úkolů, které si pro Vaše děti paní učitelky připraví.