V době přerušení provozu MŠ z důvodu mimořádných opatření covid, je rozhodnutím ředitelky, v souladu s § 6 Vyhlášky č. 14/2005, Sb., o předškolním vzdělávání, stanovena výše úplaty od března do května poměrnou částí takto:

březen: 350,- Kč

duben: 0,- Kč

květen: 175,- Kč

Výjímečně, vzhledem k mimořádné situaci, může být zákonný zástupce osvobozen za měsíc červen v případě, že do 31.5.2020 doručí na e-mail: omluvenky@msrevolucni.cz  písemou omluvenku, že dítě od 1.6. do 31.6.2020 do MŠ nenastoupí.

Pro ostatní platí standartní částka na červen: 700,- Kč