DNE 20.05.2021 BYLY ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 v záložce „ZÁPIS DO MŠ“

Rozhodnutí o přijetí jsou zveřejněny pod registračním číslem, které jste obdrželi e-mailem nebo do DS. Další informace před nástupem Vám budou zasílány na e-mail , který byl uveden na žádosti o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou.