Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
3/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2. patro
3/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
25
26
27
28
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
06.03.2019
Organizace zápisu a rámcová kritéria pro přijetí pro školní rok 2019/2020
17.01.2019
Průběžné informace z pobytu dětí na ŠVP Čestice - 2.patro
16.01.2019
Potvrzení o vynaložených výdajích za školné 2018 jsou k vyzvednutí

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti
Informace o základní organizaci povinného předškolního vzdělávání
(29.08.2017)

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, p o v i n n é.

Povinné předškolní vzdělávání v MŠ Revoluční má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně, a to od 8:30 do 12:30 hodin, tzn., že děti z 3. žluté třídy a 5. modré třídy musí být v této době přítomny v MŠ.
Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT.

V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti na předškolním vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte v MŠ (nejlépe neprodleně), a to písemnou formou.

Podrobnosti k omlouvání dětí budou vyvěšeny na nástěnce pro rodiče a zveřejněny ve školním řádu.

© MŠ Revoluční 2012