Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
8/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2. patro
8/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
31.05.2019
Informace - škola v přírodě - 1.p
23.05.2019
Byly zveřejněny výsledky zápisu pro školní rok 2019/20 s nástupem od 1.9.2019
02.05.2019
Prázdninový provoz 2019

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti
ZÁPIS DO MŠ REVOLUČNÍ 2019/2020
(06.03.2019)

ORGANIZACE ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY REVOLUČNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 bude probíhat v budově Revoluční 1247/26, Praha 1, takto:

Ve dnech 24.4. a  25.4.2019 vždy od 14:00 do 16:00 - bude probíhat registrace uchazčů o přijetí a vyzvedávání Žádostí o přijetí a dalších tiskopisů, potřebných pro přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Revoluční.

U zápisu předkládá zákonný zástupce: rodný list dítěte, trvalý pobyt dítěte (občanský průkaz), cizinci z třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR déle než 90 dnů podle § 20 odst. 2 písm.d) zákona 561/2004 Sb, - statut rezidenta (azylanta).

V těchto dnech budou také probíhat DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, k prohlídce budou otevřeny všechny třídy od 15:00 do 16,30 hodin.

Dne 9.5.2019 v době od 14,00 do 17,00 hodin  proběhne odevzávání a formální kontrola úplnosti vyplněných žádostí,  evidenčních listů s potvrzením pravidelného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., u dětí, na které se povinnost očkování vztahuje, a ostatních příloh. Tímto dnem bude zahájeno správní řízení za účelem rozhodnutí o přijetí (nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Revoluční.  Současně dostanete předběžnou informaci o umístění dítěte v registru zájemců o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v nejbližším možném termínu na www.msrevolucni.cz, rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno poštou.

RÁMCOVÁ KRITÉRIA ROZHODUJÍCÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE:

Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle data narození (rok, měsíc, den) a trvalého bydliště dítěte v tomto pořadí:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1. Zákonný zástupce je povinnen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2019 pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.

2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1, které před začátkem školního roku(do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1, které před začátkem školního roku (do 31.12.2019) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

4. Děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod mateřské školy, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše volné kapacity.

Obecně závaznou vyhláškou je pro MŠ Revoluční spádovým obvodem MČ Praha 1.

 

 

© MŠ Revoluční 2012