Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
1/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
1
2
3
2. patro
1/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
31
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
1
2
3

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
17.01.2019
Průběžné informace z pobytu dětí na ŠVP Čestice - 2.patro
16.01.2019
Potvrzení o vynaložených výdajích za školné 2018 jsou k vyzvednutí
01.11.2018
PŘERUŠENÍ PROVOZU VE ŠK.R. 2018-19

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti
ZÁPIS DO MŠ REVOLUČNÍ 2018/2019
(20.02.2018)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY REVOLUČNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 bude probíhat v budově Revoluční 1247/26, Praha 1 ve dnech 2.5. a 3.5.2018 vždy od 14:00 do 17:00 - během těchto dnů se můžete zapsat jako žadatel o umístění a vyzvednout si žádost o přijetí a další tiskopisy důležité pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

U zápisu předkládá zákonný zástupce: rodný list dítěte, trvalý pobyt dítěte,  cizinci z třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR déle než 90 dnů podle § 20 odst. 2 písm.d) zákona 561/2004 Sb, - statut rezidenta (azylanta).

V těchto dnech budou také probíhat DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, k prohlídce budou otevřeny všechny třídy od 15:00 do 16,30 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání podle "školského zákona" 561/2004 Sb. § 34a znamená, že zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2018 do některé z mateřských škol ve svém spádovém obvodu, kterým je Praha1. Povinnost se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na občany EU a jiné cizince s pobytem delším než 90 dnů a azylanty.

Dne 10.5.2018 v době od 14,00 do 17,00 hodin pak proběhne odevzávání a kontrola úplnosti vyplněných žádostí a evidenčních listů s potvrzením pravidelného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., u dětí, na které se povinnost očkování vztahuje. Tímto dnem bude zahájeno správní řízení za účelem rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle data narození (rok, měsíc, den) a trvalého bydliště dítěte v tomto pořadí:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1. Zákonný zástupce je povinnen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2018 pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.

2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1, které před začátkem školního roku(do 31.8.2018) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1, které před začátkem školního roku (do 31.8.2018) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

4. Děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod mateřské školy, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše volné kapacity.

Obecně závaznou vyhláškou je pro MŠ Revoluční spádovým obvodem MČ Praha 1.

Podrobně vypracovaná kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na vývěsce MŠ Revoluční od 1.4.2018

 

© MŠ Revoluční 2012