Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
8/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2. patro
8/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
31.05.2019
Informace - škola v přírodě - 1.p
23.05.2019
Byly zveřejněny výsledky zápisu pro školní rok 2019/20 s nástupem od 1.9.2019
02.05.2019
Prázdninový provoz 2019

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti
Stanovení školného k 1.9.2012
(23.08.2012)

STANOVENÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTKY ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v Mateřské škol Revoluční, Praha 1, Revoluční 1247/26

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na základě zákona  561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů ,§123, a prováděcí vyhlášky 43/2006 Sb. (o předškolním vzdělávání), § 6 , ve znění pozdějších předpisů.

Od 1.9.2012 do 31.8.2013  se stanovuje základní částka pro všechny děti přijaté k celodennímu provozu v příslušné mateřské škole ve stejné výši  600,- Kč měsíčně.

Osvobozen od úplaty (§ 6 odst.6) je zákonný zástupce dítěte podle, který pobírá

a)  opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi podle § 4 odst. 2 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona 366/2011 Sb.

b)  zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  podle § 12 odst.1 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona 366/2011 Sb.

c)  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči  z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

(o osvobození je třeba požádat písemně ředitelku školy a skutečnost doložit rozhodnutím např. sociálního odboru nebo ÚP)

Podle zákona 561/2004 Sb., § 123 odst. 2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

 

V Praze dne 30.6.2012                                 Mgr. Jaromíra Pavlíčková, ředitelka školy

 

© MŠ Revoluční 2012