Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
3/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2. patro
3/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
25
26
27
28
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
06.03.2019
Organizace zápisu a rámcová kritéria pro přijetí pro školní rok 2019/2020
17.01.2019
Průběžné informace z pobytu dětí na ŠVP Čestice - 2.patro
16.01.2019
Potvrzení o vynaložených výdajích za školné 2018 jsou k vyzvednutí

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti
ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
(13.01.2016)

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Revoluční pro školní rok 2016/2017 se bude konat ve dnech 06.4. a 07.4.2016 vždy od 14:00 do 17:00 hodin v přízemí mateřské školy v tělocvičně.

Ve dnech zápisu si můžete prohlédnout prostory mateřské školy v rámci dnů otevřených dveří.

U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a pro přidělení plusových bodů za trvalé bydliště na Praze 1 doložit potvrzení o trvalém pobytu dítěte výpisem z evidence obyvatel (na vyžádání na MČ Praha 1 nebo na poště), cizí státní příslušníci předkládají cestovní pas dítěte k doložení dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.

Přihláška k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na www.msrevolucni.cz (sekce pro rodiče-dokumenty), všechny ostatní potřebné tiskopisy k přihlášení dítěte obdržíte u zápisu (evidenční list, přihlášku ke stravování). V případě zastoupení zákonného zástupce u zápisu se musí pověřená osoba prokázat ověřenou plnou mocí.

Termín pro odevzdání vyplněných a potvrzených tiskopisů je stanoven na 13.04.2016  v době od 15,00 do 17,00 hodin. V případě, že v tomto termínu přihlašovací tiskopisy neodevzdáte budete automaticky ze zápisu vyřazeni!

Termín pro nahlédnutí do spisu je 29.04.2016 od 10,00 do 11,30 v ředitelně MŠ

Termín pro doplnění spisu je do 03.05.2016 do 12,00 hodin

Výsledky správního řízení budou zveřejněny do 13.05.2016

 Základní kritéria pro přijetí:

1. Trvalý pobyt dítěte MČ Praha 1  (3 body)

2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  (10bodů)

3. Věk dítěte (s upřednostněním starších dětí podle data narození)   (1-2 body)

4. Individuální situace dítěte - sourozenec dítěte, které se vzdělává v MŠ Revoluční ( 5 bodů)  celodenní pobyt  ( 2 body)

© MŠ Revoluční 2012