Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
8/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2. patro
8/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
31.05.2019
Informace - škola v přírodě - 1.p
23.05.2019
Byly zveřejněny výsledky zápisu pro školní rok 2019/20 s nástupem od 1.9.2019
02.05.2019
Prázdninový provoz 2019

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti
Ceny stravného od 1.9.2012
(23.08.2012)

Věková skupina strávníků od 3 do 6 let

Celodenní stravné 48,- Kč (dop.svačina 9,- Kč, oběd 25,- Kč  odpol.svačina 9,- Kč , nápoje 5,- Kč )

Polodenní stravné 39,- Kč (dop.svačina 9,- Kč, oběd 25,- Kč, nápoje 5,- Kč )

Věková skupina strávníků 7-10 let (děti s odkladem školní docházky)

Celodenní stravné 59,- Kč (dop.svačina 12,- Kč, oběd 32,- Kč  odpol.svačina 10,- Kč, nápoje 5,- Kč)

Polodenní stravné 49,- Kč (dop.svačina 12,- Kč, oběd 32,- Kč, nápoje 5,- Kč)

Finanční limit na stravné je stanoven na základě předepsaného stravného x 20 prac. dnů výše školného činí 600,- Kč

Věková skupina strávníků od 3 do 5 let

forma docházky

Předpis stravného

Předpis školného

Příkazní platba/ měsíc

celkem

celodenní

960,- Kč

600,- Kč

1 560,- Kč

polodenní

780,- Kč

600,- Kč

1 380,- Kč

Věková skupina strávníků od 5 do 6 let

celodenní

960,- Kč

0,- Kč

   960,- Kč

polodenní

780,- Kč

0,- Kč

    780,- Kč

Věková skupina strávníků od 6 do 7 let (odklady školní docházky)

forma docházky

Předpis stravného

Předpis školného

Příkazní platba/ měsíc celkem

Celodenní

1180,- Kč

0,- Kč

1 180,- Kč

polodenní

980,- Kč

0,- Kč

   980,- Kč

         

Přeplatky budou vraceny zpět na Váš účet 1x do roka za celý školní rok k 15.7., v případě potřeby máte právo požádat pí. hospodářku o přehled plateb kdykoliv během školního roku a požádat o individuální vyúčtování.

č.ú.: 194615280/0300

v.s.: rodné číslo dítěte

název účtu: jméno dítěte

termín platby do 10. dne v měsíci

 

Případné pohledávky (dlužné částky) budou individuálně řešeny v souladu se směrnicí o pohledávkách, která je k nahlédnutí u ředitelky školy.

© MŠ Revoluční 2012